Seznam za October, 2011

PodjetniA?ki slovar raA?unovodstva

PODJETNIKOV SLOVAR RAA?UNOVODSTVA PRIHODEK Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v doloA?enem obdobju. Praviloma je to zmnoA?ek prodanih koliA?in proizvodov in storitev ter njihovih cen. ODHODEK Odhodki doloA?enega obraA?unskega obdobja so le tisti stroA?ki, ki so vsebovani v prodanih poslovnih uA?inkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi uA?inki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokonA?ane proizvodnje, [...]

Preberite...